Data & Privacy!

Uw data is veilig en beschermd.

Onze waarden

Wij vinden dataveiligheid en privacy uitermate belangrijk, aangezien de opgeslagen data zeer persoonlijk en waardevol is. Uw data is beveiligd met uw email and uw zelfgekozen password. De Nationale Huispas slaat alle data veilig op op het Google Cloud Platform. Het Google Cloud Platform maakt gebruik van exact hetzelfde veiligheidsconcept als Google zelf gebruikt voor gmail, search, google drive, etc.

Voorkom fraude!

Ondanks dat uw data op denationalehuispas.nl veilig is, is het nog steeds van belang om fraude te voorkomen: Bij uw aanmelding vragen wij of u huiseigenaar bent en u voert uw adres in. Om er zeker van te zijn dat u de rechtmatige eigenaar bent, vragen wij van u een recente kadastrale registratie, waaruit blijkt dat u de eigenaar bent. Dit document is gratis te verkrijgen op de site van het kadaster, mits u de eigenaar bent. Zo zijn wij er zeker van dat het account bij de rechtmatige eigenaar hoort.

Uw account zal vele documenten bevatten, maar fraude-technisch kunnen wij geen handelingen verrichten. Desondanks is het van groot belang dat u geen ID of paspoort kopie upload, maar ook geen loonstrookjes en werkgeversverklaringen.


Privacy- en Cookiebeleid

Heosphoros Development B.V., gevestigd aan de Friedalaan 61, 1161 TK Zwanenburg, handelend onder de naam De Nationale Huispas (“DNH”, “wij” of “we”), respecteert de privacy van de bezoekers en gebruikers van haar website www.denationalehuispas.nl (“Website”), de mobiele applicaties (“App(s)”) en haar platform zoals het Huis Profiel, Huis Dossier en Huis DNA (“Platform(s)”), alsmede de privacy van haar klanten die via onze Website of App(s) een bestelling plaatsen. In dit beleid wordt uiteengezet welke informatie we in het kader van het gebruik van onze Website, Platform(s) of App(s) en van u als klant verzamelen en hoe we deze informatie verder gebruiken en beschermen.

1. Toepasselijkheid

Dit Privacy- en Cookiebeleid is van toepassing op elk(e) Websitebezoek, transactie en elke overeenkomst die via een Website, Platform of App wordt overeengekomen. Alle informatie, waaronder u persoonsgegevens, die wij over u verzamelen gedurende u bezoek en/of gebruik van onze Website, Platform(s) of App(s), zal worden behandeld in overeenstemming met dit Beleid en de hierin beschreven doeleinden. Dit Privacy- en Cookiebeleid geldt niet voor websites van andere bedrijven die een link naar onze Website of App(s) bevatten of waarvan een link op onze Website staat.

2. Gegevens die wij verzamelen

De Nationale Huispas stelt u in staat om online uw huis te documenteren, deze gegevens zelf te delen en over te dragen. In het kader van onze diensten kunnen we uw gegevens op twee manieren verzamelen:

Gegevens die door u worden verstrekt

De Nationale Huispas verzamelt gegevens die door u worden verstrekt zoals u e-mailadres en wachtwoord wanneer u zich registreert als nieuwe klant en een account aanmaakt. Verder verzamelen we u bestelgegevens zoals u naam, adres, telefoonnummer en betalingsgegevens als u een bestelling bij ons plaatst (en, als u uw huis deelt of overdraagt, de naam- en emailgegevens van de ontvanger), samen met de bestanden zoals de gegevens, documenten en foto´s die door u worden geüpload en/of worden gebruikt in dan wel op onze producten. Uw e-mailadres wordt gebruikt om uw account te bevestigen.

Gegevens die wij automatisch verzamelen

De Nationale Huispas verzamelt tevens gegevens die we ontvangen op basis van uw gebruik van onze diensten waarmee u uw Huis Dossier en Huis DNA ten gelde kan maken, uw bezoek aan onze Website, het gebruik van de App(s) en eventueel andere websites die vanaf onze Website toegankelijk zijn. We verzamelen bijvoorbeeld u IP-adres en het type browser dat u gebruikt, maar ook de pagina’s die u bezoekt, de datum en tijd van uw bezoek of gebruik en op welke wijze u gebruik maakt van onze Website, Platform(s) of App(s).

3. Hoe gebruiken we u gegevens verder?

Uw gegevens kunnen voor de volgende doeleinden worden gebruikt:

Acceptatie, verwerking en uitvoering van u bestelling

Uw gegevens worden gebruikt om uw bestelling te verwerken, uit te voeren, te produceren en te bezorgen op het door u gekozen emailadres. Met uw gegevens zullen we u ook op de hoogte houden van de voortgang van uw bestelling. We geven uw gegevens door aan andere bedrijven die in opdracht van ons bepaalde diensten uitvoeren. Voorbeelden hiervan zijn: online betaaldienstverleners zoals WorldPay, IDEAL of PayPal om uw (creditcard)betaling te kunnen verwerken; dienstverleners om onze e-mails of andere vormen van klantencommunicatie te kunnen verzenden; marketing analysebedrijven om onze gegevens te analyseren of doublure-gegevens uit onze database te verwijderen; en het verlenen van onze Klantenservice.

Het beheren van uw account

U kunt uw eigen account aanmaken op onze Website of via onze App(s). In dit account slaan we onder andere u naam, adres, telefoonnummer en uw e-mailadres op.

Direct marketing, co-branded aanbiedingen en het versturen van nieuwsbrieven

We kunnen uw gegevens gebruiken voor direct marketingdoeleinden om u zodoende via e-mail, direct mail, telefoon (inclusief SMS en push notificaties) of andere media, commerciële informatie of een aanbieding over onze producten en diensten toe te zenden. Deze informatie of aanbiedingen kunnen ook op een ´co-branded´ wijze zijn samengesteld in samenwerking met een partner of een aan ons gelieerde onderneming en zullen dan producten of diensten van deze derde partij bevatten. U kunt u aanmelden voor onze nieuwsbrief die per e-mail of direct mail wordt verstuurd. Zo blijft u op de hoogte van speciale aanbiedingen en onze nieuwe of aanvullende producten en diensten. Als u het niet langer op prijs stelt om onze commerciële informatie zoals onze nieuwsbrief te ontvangen, dan kunt u ons dat altijd laten weten door contact op te nemen met onze Klantenservice. Gaat het hierbij om onze commerciële e-mails, klik dan op de afmeldlink die u onderaan in de e-mail kunt vinden.

Promotionele acties en prijsvragen

Als u meedoet aan een promotionele actie of prijsvraag, dan vragen we u om uw naam, adres, telefoonnummer of e-mailadres en kan het zijn dat u eventueel ander materiaal deelt zoals u foto’s. Met deze gegevens kunnen we de promotionele actie of prijsvraag uitvoeren, de prijswinnaar(s) laten weten dat ze hebben gewonnen en via onze Website, nieuwsbrief en/of Social Media na het verkrijgen van toestemming daartoe, de namen van de prijswinnaar(s) bekendmaken.

Onderhoud, statistische analyse en verbetering van onze diensten

We streven er voortdurend naar om onze diensten te verbeteren. Wij maken daarvoor gebruik van analytische software van derde partijen, te weten Google Analytics. Met deze analytische software plaatsen we cookies om algemene bezoekgegevens bij te houden en ontvangen we rapportages over hoe onze diensten gebruikt worden. In dit kader registreren wij via de Website, de Platforms(s) en de App(s) gegevens zoals het IP-adres van uw computer, de datum en het tijdstip van uw bezoek of gebruik, uw browser, welke producten door u bekeken en ontworpen worden en welke functionaliteiten uit het Platform u hierbij heeft toegepast.

Daarnaast kunnen we uw gegevens gebruiken om u te vragen of u mee wilt doen aan een vrijblijvend klanten- of marktonderzoek. Soms voeren andere bedrijven dit onderzoek in opdracht voor ons uit. We geven dergelijke bedrijven dan uw e-mailadres of telefoonnummer, die zich dan uiteraard ook aan dit Privacy- en Cookiebeleid moeten houden!

Fraude

We gebruiken onze klantgegevens om fraude te onderzoeken, te voorkomen en tegen te gaan. Indien we verzocht worden om inzage in onze klantgegevens op grond van een wettelijke verplichting daartoe, bijvoorbeeld in het kader van een strafrechtelijk onderzoek, zullen we hieraan voldoen en de verzochte gegevens doorgeven aan de desbetreffende autoriteit of opsporingsinstantie.

Verbetering van onze Klantenservice

Om u snel te kunnen helpen bij vragen, maakt onze Klantenservice gebruik van uw gegevens zoals uw naam en uw account. Onze Klantenservice kan aantekeningen maken tijdens het gesprek met u, om vast te leggen waarom u met ons contact hebt opgenomen en welke oplossing we u gegeven hebben. Dergelijke gegevens met betrekking tot onze Klantenservice worden ook door ons bewaard. Dit is handig als u een andere keer met ons contact opneemt. Indien u via telefoon, e-mail of live chat contact opneemt met onze Klantenservice, kan het zo zijn dat we het gesprek vastleggen en opslaan voor kwaliteitsmonitoring- en trainingsdoeleinden. Op deze manier helpt u ons met het analyseren en verbeteren van onze Klantenservice.

De Nationale Huispas kan ook derde partijen inschakelen voor de doeleinden zoals hierboven uiteengezet, waarbij uw persoonsgegevens als onderdeel van uw gegevens, verwerkt kunnen worden. Deze met ons samenwerkende partners of dienstverleners of elk andere soort (sub)bewerker die door hen op hun beurt ingeschakeld wordt, kunnen in landen gevestigd zijn buiten de Europese Unie en uw gegevens kunnen dan ook naar landen buiten de Europese Unie worden doorgegeven. Bij doorgifte naar een land dat niet over een adequaat beveiligingsniveau beschikt, zal De Nationale Huispas enkel de gegevens doorgeven indien de ontvanger er mee instemt om te voldoen aan de EU modelcontractbepalingen voor de doorgifte van persoonsgegevens zoals opgenomen in het Besluit van de Europese Commissie van 5 februari 2010 (2010/87/EU) of in het geval van een in de Verenigde Staten gevestigde onderneming, het regime van het EU-VS Privacyschild toepast. Verder slaan we uw gegevens op in overeenstemming met de toepasselijke wettelijke bewaartermijnen.

4. Doorgifte aan derden

We stellen we uw gegevens alleen beschikbaar aan derden zoals hierboven uiteengezet. Dit gebeurt uitsluitend voor doeleinden zoals die in dit Beleid zijn beschreven of hiermee verenigbaar zijn. Onze werknemers en door ons ingeschakelde derden zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens en de inhoud van dit Beleid in acht te nemen. De Nationale Huispas zal hiernaast uw persoonsgegevens alleen aan derden verstrekken indien we daartoe uw voorafgaande toestemming hebbing verkregen, wettelijk verplicht zijn of in het geval van een fusie, overname, reorganisatie of soortgelijke gebeurtenis.

5. Beveiliging van u gegevens

De Nationale Huispas gaat uiterst zorgvuldig om met uw gegevens, waarvan persoonsgegevens deel uit kunnen maken. Wij hebben verschillende technische en organisatorische maatregelen getroffen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of onrechtmatig gebruik.

Elk Huis Profiel, Huis Dossier, Huis DNA en alle daarin opgeslagen afbeeldingen, foto’s of andere geüploade inhoud is beveiligd door uw unieke e-mailadres en wachtwoord. Andere gebruikers kunnen de door u gemaakte producten en hierin opgeslagen inhoud niet inzien zonder in het bezit te zijn van deze beide gegevens, of als u iemand toestemming gegeven heeft door middel van delen of overdragen. Daarom raden we u aan om uw wachtwoord met zorg te kiezen en deze niet te delen met anderen!

6. Cookies

Cookies zijn kleine bestanden die online met de pagina´s van onze Website of Platform(s) via uw browser worden meegestuurd en worden opgeslagen op uw computer, tablet, telefoon of ander apparaat. In het geval van de downloadbare App(s) maakt het cookiebestand onderdeel uit van de software die u download en installeert op uw computer. Wij gebruiken cookies om uw gebruikservaring tijdens het bezoeken of gebruiken van onze diensten via de Website, Platform(s) of App(s) te optimaliseren. De cookies zorgen ervoor dat onze Website uw browser, voorkeuren en geschiedenis herkent bij uw volgende bezoek. Daarnaast kunnen we cookies gebruiken om u relevante informatie te laten zien, rapportages te krijgen over hoe bezoekers of gebruikers onze diensten via de Website, Platform(s) en App(s) gebruiken en om integratie met de Social Media netwerken mogelijk te maken.

De Nationale Huispas gebruikt de volgende soorten cookies:

Functionele cookies: deze cookies zijn nodig om onze Website of App(s) te kunnen bezoeken en onze diensten te kunnen gebruiken. Deze cookies zijn bedoeld het gebruik van onze Website of App(s) te faciliteren en slaan daarom uw persoonlijke instellingen op, welke items er toegevoegd zijn aan uw winkelmandje en of een bepaald bericht al aan u getoond is om zodoende te voorkomen dat u het nog een keer te zien krijgt. Analytische cookies: deze cookies houden gegevens bij over het gebruik van onze Website, Platform(s) of App(s) via Google Analytics of Adobe Analytics. Deze statistieken geven ons onder andere inzicht in hoe vaak onze Website wordt bezocht, welke delen van onze Website of App(s) bezoekers het interessantst vinden, welke producten door u bekeken en gebruikt worden en welke functionaliteiten uit het Platform u hierbij heeft toegepast. Deze gegevens worden gebruikt voor statistische analyses van het bezoek-, gebruik- en klikgedrag. Dit doen we om onze Website, Platform(s) en App(s) voortdurend te verbeteren en zo gebruiksvriendelijk mogelijk te maken.

De hierboven genoemde cookies worden alleen door ons gebruikt en de hiermee verzamelde gegevens worden niet gedeeld met derden, tenzij dit noodzakelijk is in het kader van een doeleinde zoals hierboven uiteengezet en in overeenstemming met dit Privacy- en Cookiebeleid. De via uw browser op uw computer geplaatste cookies kunnen verwijderd worden als u dat wilt. De meeste browsers accepteren cookies automatisch, maar u kunt uw browserinstellingen aanpassen als u dit niet langer wilt toestaan. Meer informatie vindt u onder “Help” in uw browser. Als u de cookies niet accepteert, kun u onze Website nog wel bezoeken, maar dan kan het zijn dat bepaalde diensten en delen van de site niet optimaal functioneren.

7. Uw rechten (inzage, correctie en verzet)

Op grond van de Wet bescherming persoonsgegevens kun u ons verzoeken om inzage in uw persoonsgegevens. Naast inzage mag u ons ook verzoeken om uw gegevens te verbeteren of aan te vullen indien u fouten heeft opgemerkt of als u dit vanwege een andere reden graag wenst. Hetzelfde geldt voor een verzoek om uw persoonsgegevens te verwijderen of af te schermen indien deze onjuist, onvolledig of irrelevant zijn, of op een andere wijze in strijd met een wettelijk voorschrift worden verwerkt. Dergelijke verzoeken tot inzage, correctie of verzet, kun u richten aan onze Klantenservice.

8. Toepasselijk recht en geschillen

Dit Privacy- en Cookiebeleid en uw gebruik van onze Website, Platform(s) en App(s) wordt beheersd en uitgelegd in overeenstemming met het Nederlandse recht. Elk geschil dat mogelijkerwijs ontstaat met betrekking tot dit Privacy- en Cookiebeleid en onze diensten zal enkel worden voorgelegd aan de bevoegde rechter van de Rechtbank Amsterdam.

9. Wijzigingen en vragen

Ons Privacy- en Cookiebeleid kan van tijd tot tijd worden gewijzigd. We zullen elke bijgewerkte versie op deze pagina zetten, zodat u altijd op de hoogte bent van de gegevens die we verzamelen, de wijze waarop deze gegevens door ons gebruikt en beschermd worden en de omstandigheden waaronder we uw gegevens aan derden verstrekken en/of openbaar maken.

Als u vragen heeft over uw gegevens, ons Privacy- en Cookiebeleid of de toepasselijkheid ervan, dan kun u altijd contact opnemen met onze Klantenservice. Dit kan via email of per brief naar Friedalaan 61, 1161 TK Zwanenburg.